Podpora zdraví z Nadace Taťány Kuchařové, Krása pomoci

Podpora zdraví z Nadace Taťány Kuchařové, Krása pomoci

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku obdržela vitamíny a doplňky stravy pro naše milé seniory v rámci posílení zdraví po náročném období způsobeným virem Covid-19.

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové

13. 4. 2020 bylo správní radou Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové rozhodnuto o podpoře projektu Senioři od svaté Zdislavy podaného v rámci programu Senior. 

Domov na Dómském pahorku se otevře pro návštěvy

Od 25.5. 2020 jsou povoleny návštěvy u klientů za zpřísněných hygienických opatřeních.  Prosíme návštěvy, aby toto respektovali a dbali ustanovených pravidel. Děkujeme.

Water Saving přinesl úsměvy našim seniorům

Water Saving přinesl úsměvy našim seniorům

Farní charitu Litoměřice, Domov na Dómském pahorku a další střediska dnes provoněly a rozzářily krásné pugety květin, věnované našim milým seniorům a pečovatelkám společností Water Saving.

GSM chytrý náramek - SOS hodinky – asistovaný život

GSM chytrý náramek - SOS hodinky – asistovaný život

Farní charita Litoměřice ve spolupráci s městem Litoměřice nabízí své služby všem, kteří potřebují mít pomoc stále na blízku. Může se jednat o vaše rodiče či prarodiče, samostatně žijícího seniora či kohokoliv jiného, kdo má nějaké zásadní zdravotní omezení. Projekt SOS hodinek a SOS tlačítek je spuštěn dne 14.05.2020, přičemž služba bude v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Bezpečností systém na ochranu osob v praxi aplikuje Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice

Návštěvy seniorů Domova na Dómském pahorku v Litoměřicích

Návštěvy seniorů Domova na Dómském pahorku v Litoměřicích

Abychom zmírnili nežádoucí dopad v důsledku nedostatku kontaktů, který se týká jak vašich blízkých, tak i Vás, bude možné domluvit si v době od 4. 5. 2020 od pondělí do pátku v čase od 9.00 do 15.00 hodin návštěvu a to za přísných hygienických opatření.

Terénní pečovatelská služba Farní charity Litoměřice rozdává radost

Terénní pečovatelská služba Farní charity Litoměřice rozdává radost

V aktuální hektické a krizové době Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice ve spolupráci s Dětským domovem Litoměřice rozdává radost osobám, u nichž poskytuje intenzivní terénní péči. Vzhledem k situaci, kdy je země zasažena nákazou COVID-19 a zůstává v karanténě, je pro všechny velmi vyčerpávající, aby se cítili pozitivně a komfortně. Právě kvůli tomu přišel vhod nápad dětí z Dětského domova v Litoměřicích, které v době Velikonočních svátků vymyslely, jak potěšit starší občany ve svém městě a okolí.

Farní charita Litoměřice nevzdává ani terénní práci

Farní charita Litoměřice nevzdává ani terénní práci

Pečovatelská služba provozovaná Farní charitou Litoměřice poskytuje seniorům pomoc při zvládání základních životních potřeb od začátku nouzového stavu.  A to i přesto, že kvůli zavření škol hrozilo, že na ošetřovné odejde většina pečovatelek. Tato obava se ukázala naštěstí lichou, pečovatelky této možnosti až na jeden případ nevyužily. Velkou komplikací se však ukázal absolutní celostátní nedostatek ochranných pomůcek, kvůli němuž musely pečovatelky vybrat nejvíc ohrožené, osamělé a na péči druhé osoby zcela závislé seniory. Neohrozit nejrizikovější skupinu zavlečením nákazy byl hlavní důvod březnového omezení poskytování služeb pro seniory, o něž péči v době karantény zvládnou rodinní příslušníci.

Farní charita Litoměřice stále bojuje a nevzdává se

Farní charita Litoměřice stále bojuje a nevzdává se

Uvnitř organizace panují přísná hygienická opatření, reagujeme i na nové nařízení vlády a zpřísňující kroky. V současné době se nám daří čelit virové nákaze Covid – 19. Zatím v budovách nezaznamenáváme, žádné příznaky virového onemocnění. 

Farní charita Litoměřice, bere vše zodpovědně

COVID-19

Farní charita Litoměřice, bere vše zodpovědně. V souvislosti s rizikem šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, se každý den mění.