Kamínky s posláním radosti

Kamínky s posláním radosti

Farní charita Litoměřice uspořádala malou zdánlivě nevýznamnou akci, jejímž úkolem bylo potěšit naše klienty v Domově na Dómském pahorku malým dárkem vytvořeným vlastní rukou několika šikovných dobrovolníků. Šlo o malování na kamínky, které na sobě nesly nádherné kresby s různými motivy.

Dárek k narozeninám může mít i dobrou chuť

Dárek k narozeninám může mít i dobrou chuť

Farní charita Litoměřice je opět blíže svým klientům. Narozeninový den se u nás stal dnem, kdy si naši klienti v Domově na Dómském pahorku, mohou dopřát pokrm, který není běžně v nabídce kuchyně, nebo si podobným způsobem mohou zpestřit snídani či večeři.

Nové polohovací postele Latera Thema LINET pro klienty Domova pro seniory

Nové polohovací postele Latera Thema LINET pro klienty Domova pro seniory

Farní charita Litoměřice se neustále snaží zajistit zvyšování kvality pobytu a péče o naše klienty pořizováním nových zařízení. Podařilo se nám získat další dvě polohovací postele Latera Thema od společnosti Linet, které jsou vysokým komfortem pro klienta v péči o jeho zdraví a zároveň usnadňují práci těm, kteří o ně s láskou pečují.

Pečovatelská služba spolupracuje s okolními obcemi

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice stále rozšiřuje své působení a aktivně informuje okolní obce o nabízené péči.

Volná místa v Denním stacionáři pro osoby s diagnostikovanou demencí

Volná místa v Denním stacionáři pro osoby s diagnostikovanou demencí

Letos uplyne 7 let od založení denního stacionáře, který ambulantně pomáhá osobám trpícím demencí a jejich pečujícím rodinám.

Kdy je ten pravý čas podat žádost o umístění do domova pro seniory

Je Vám více jak 65 let a máte sníženou soběstačnost, která vyžaduje celodenní péči? Zaměřujeme se na seniory, kteří opravdu potřebují trvalou pomoc jiné osoby, nemohou zůstat v domácím prostředí, a to ani za pomoci pečující osoby či s pomocí terénních event. ambulantních sociálních služeb. To, že senior potřebuje velkou míru pomoci, by měl odrážet stupeň Příspěvku na péči.

Zdravotní personál Farní charity Litoměřice stojí v čele boje proti zdravotním rizikům dnešní doby

Zdravotní personál Farní charity Litoměřice stojí v čele boje proti zdravotním rizikům dnešní doby

Farní charita Litoměřice má ve svém týmu mimo jiných skvělých pracovníků také zdravotní sestry, které jsou nedílnou a velmi důležitou součástí celého systému sociálních služeb v péči o naše klienty. Začlenění zdravotních sester do těchto služeb je důležitým článkem multidisciplinárního přístupu a určuje směr, kterým se naše organizace ubírá. Je tak významným prvkem v našem rozvoji a přístupu ke klientovi.

Úctyhodný věk 99 let oslavila na pahorku v lednu jedna z našich milých klientek Anna Rašková

Úctyhodný věk 99 let oslavila na pahorku v lednu jedna z našich milých klientek Anna Rašková

Farní charita Litoměřice se stává nedílnou součástí životů klientů, kteří žijí v našem Domově pro seniory na Dómském pahorku. Je nám tak umožněno stát se pozorovateli, kteří se mohou v těchto krásných chvílích přiblížit a umocnit tento životní okamžik, kterým narozeniny bezesporu jsou, v duši našich klientů. Věk je jen číslo, ale co skrývá?

Kdy podat žádost o umístění do pobytové služby u osob s diagnostikovanou demencí?

Podobně jako v loňském, tak i v tomto roce se na nás obracejí lidé, jejichž blízkým byla diagnostikována Alzheimerova či stařecká demence s žádostí „o jejich okamžité ubytování“. Zřejmě právě covidové období, s ním související nouzový stav a uzávěry (lockdowny) vedly k tomu, že si při svém nuceném pobytu doma začali příbuzní více všímat u svých blízkých zhoršené soběstačnosti a postupující dezorientace.

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá s registrací očkování proti COVID-19

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá s registrací očkování proti COVID-19

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice reaguje na spuštění centrálního rezervačního systému očkování proti COVID – 19 pro vybranou skupinu obyvatelstva. Poskytuje pomoc při registraci a hlavně psychickou podporu v této nelehké době.