Informace pro žadatele o umístění do Charitního domova sv. Zdislava

Domov pro seniory je určen lidem ve věku od 65 let, kteří potřebují pomoc při péči o sebe nebo při zvládání každodenních činností.

Domov se zvláštním režimem je určen lidem ve věku od 50 let, kteří mají poruchy paměti z důvodu Alzheimerovy choroby nebo stařecké demence a nemohou nadále setrvat sami ve svém domově.

Služby můžete využít při splnění následujících podmínek:

  • vyplníte a podáte Žádost o umístění do domova

    • formulář je ke stažení zde (dokument Adobe PDF)zde nebo si jej můžete vyzvednout přímo v zařízení.
    • vyplněnou žádost pošlete poštou nebo osobně odnesete do zařízení (Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice)
  • předložíte Vyjádření obvodního lékaře o zdravotním stavu

    • formulář je ke stažení zde (dokument Adobe PDF)zde nebo si jej můžete vyzvednout přímo v zařízení.

Vaše žádost bude zařazena do pořadníku žadatelů, následně budete informováni o jejím vyřízení.

Ve sjednaný den se ubytujete na svém pokoji, uzavřeme smlouvu a seznámíme Vás s informacemi o životě v domově. V případě jakéhokoli problému či dotazu se můžete obrátit na personál.

Nabízíme možnost prohlídky zařízení a osobního projednání ještě před podáním žádosti.
V případě zájmu nás kontaktujte.