Charitní domov sv. Zdislava

V Charitním domově sv. Zdislava nabízíme tři sociální služby:

 • Domov pro seniory - ve věku od 65 let
 • Domov se zvláštním režimem - pro osoby ve věku od 50 let, které trpí poruchami paměti z důvodu Alzheimerovy choroby nebo stařecké demence
 • Denní stacionář - je určen seniorům, kteří mají diagnostikovanou stařeckou demenci nebo Alzheimerovu chorobu a jejich rodina péči o ně doposud zvládá v domácím prostředí.

Poskytujeme:

 • ubytování
 • celodenní stravování
 • ošetřovatelskou péči
 • pečovatelskou péči
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • rehabilitaci
 • sociální služby (pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí)
 • ostatní služby (úklid, praní prádla, kadeřnické, pedikérské služby)

Kontakty

Adresa: Charitní domov sv. Zdislava, Dominikánské náměstí 1, 412 01  Litoměřice

Telefon: 416 731 429

Podrobné kontaktní informace jsou zde.