Služby pro seniory

Pro seniory poskytujeme celou škálu služeb, provozujeme domovy pro seniory a zajistíme také péči v domácím prostředí.

Pobytové služby pro seniory

Služby v domácnostech pro seniory a zdravotně postižené

  • Pečovatelská služba

    Na území města Litoměřice zajistíme péči o seniory a zdravotně tělesně postižené v jejich domově, kteří potřebují pomoci se zajištěním chodu domácnosti (např. úklid, praní), se zajištěním stravy (např. nákupy, dovážka obědů) nebo s osobní hygienou a koupáním.

  • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba

    Poskytujeme odbornou ošetřovatelskou, rehabilitační a pečovatelskou péči seniorům a lidem se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí. Zdravotnická péče je na základě doporučení obvodního lékaře hrazena zdravotní pojišťovnou. Službu zajistíme v Litoměřicích a blízkém okolí.