Terénní služby

Posláním terénního programu Farní charity Litoměřice je pomoc lidem v nouzi v jejich přirozeném prostředí a usilovat o pozitivní změnu jejich dosavadního způsobu života v Litoměřicích.

Cíle Terénních služeb

 • Cílem terénního programu Farní charity Litoměřice je kontaktovat osoby žijící v obtížné životní situaci v jejich přirozeném prostředí a prostřednictvím terénní sociální práce usilovat o pozitivní změnu jejich životní situace.

Dílčí cíle

 • Kontaktovat a spolupracovat s osobami v obtížné životní situaci v jejich přirozeném prostředí
 • Prostřednictvím terénní sociální práce nastartovat proces sociální integrace
  do společnosti uživatele
 • Zaktivizovat uživatele k využívání dalších služeb nabízených Střediskem sociální prevence a humanitární pomoci

Aktivity:

 • aktivní vyhledávání/depistáž uživatelů, monitoring lokalit výskytu uživatelů
 • pomoc při uplatňování práv uživatelů, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (sociální poradenství, pomoc s vyřizováním dokladů, korespondence, úředních záležitostí, spolupráce v oblasti dluhové problematiky uživatelů)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (osobní asistence např. na úřad, k lékaři;
 • posilování sociálních kompetencí a zodpovědnosti uživatelů (nácvik a upevňování sociální dovedností např. komunikace na úřadech)
 • směřování do návazných služeb Střediska sociální prevence a humanitární pomoci,

Terénní služby jsou poskytované

 • Mužům a ženám ve věku 18 a více let
 • Osobám bez omezení soběstačnosti a bezbariérovosti, nacházejících se na území města Litoměřice

Místo poskytování služby

Terénní program je poskytován na území města Litoměřice a v okolních obcích a městech v okruhu 10 km od města Litoměřice. Kancelář májí pracovnicí k dispozici ve Středisku sociální prevence a humanitární pomoci.

Provozní doba:

 • od Po – Pá od 7:00 – 15:30 hod.

Uplatňované principy poskytování sociálních služeb v zařízení

 • Svobodná vůle a volba uživatele
 • Individuální přístup
 • Odbornost
 • Rovný přístup ke všem a zachování lidské důstojnosti
 • Etický kodex pracovníka charity

Doplňkové aktivizační služby

Doplňkové aktivizační služby jsou nabízeny ve Středisku sociální prevence a humanitární pomoci všem cílovým skupinám uživatelů Azylového domu (AD), Noclehárny (NOC), Nízkoprahového denního centra (NDC) a Terénního programu (TP).