Prostředky IROP a nadace Renovabis podporují Středisko sociální prevence a humanitární pomoci

Farní charita Litoměřice se připravuje na realizaci druhé fáze projektu „Středisko sociální prevence a humanitární pomoci“.

Díky aktivitám investičního charakteru zkvalitňujeme materiální a technické zázemí Střediska, čímž dochází také ke zkvalitnění služeb pro osoby bez přístřeší. Nákupem nových matrací, postelí a mobiliáře se přiblížíme standardu, který by měl být naplněn. Současné vybavení se nachází za hranicí jeho životnosti. Klientům tak budeme díky projektu schopni poskytnout plnohodnotné a důstojné zázemí pro řešení jejich nepříznivé životní situace.

Farní charita Litoměřice také vypsala veřejnou soutěž o dodávku nového automobilu, který bude určen pro potřeby Střediska a pomůže zefektivnit a tím pádem zkvalitnit Terénní službu, která pokrývá potřeby cílové skupiny v dojezdové vzdálenosti 10 km od Střediska.

Realizace druhé fáze projektu tak přispěje velkou měrou k rozvoji kvality poskytovaných sociálních služeb. Vytváříme prostředí, díky kterému budeme klientům schopní nabídnout lepší psychosociální podporu a pomoc, která podpoří dovednosti a kompetence klientů při uplatnění na trhu práce a v jejich další integraci do společnosti. Integrovaný regionální operační program podpoří projekt Střediska sociální prevence a humanitární pomoci částkou přesahující 3,2 milionu Kč.

Farní charita Litoměřice dlouhodobě usiluje o zkvalitňování všech námi poskytovaných služeb. Finanční podporu IROP, nadace Renovabis a státního rozpočtu proto v tomto ohledu považujeme za nenahraditelnou.

Jakub Ružbatský
vedoucí střediska