Oprava „Střediska sociální prevence a humanitární pomoci“ ve Farní charitě Litoměřice

Oprava „Střediska sociální prevence a humanitární pomoci“ ve Farní charitě Litoměřice

Na středisku prevence dojde během června až srpna k významným změnám. Díky, podpoře z evropských zdrojů, spouštíme první etapu,  kdy zajistíme nutné opravy elektroinstalace a vodoinstalace celého objektu.

Hlavním cílem charity je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi a zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony. Podpora směřuje ke službám terénního, ambulantního a pobytového charakteru, což plně odpovídá současným principům sociálního začleňování.

Na středisku prevence dojde během června až srpna k významným změnám. Díky, podpoře z evropských zdrojů, spouštíme první etapu,  kdy zajistíme nutné opravy elektroinstalace a vodoinstalace celého objektu.  V budově  sídlí  čtyři sociální služby  (Azylový dům, Noclehárna, Nízkoprahové denní centrum a zázemí terénního programu). Z tohoto důvodu není možné provádět výše uvedené opravy za plného provozu. 

Proto dochází k dalším změnám: 

Po dobu oprav (cca 2 -3 měsíce) na středisku budou služby Azylový dům a Noclehárna přestěhovány do Lovosic na adresu Terezínská 731/54. Tam budou služby pokračovat v plném rozsahu. Nízkoprahové denní centrum a terénní služba budou pokračovat na stávající adrese a budou otevřeny pro naše klienty v mírně omezeném režimu.  Díky těmto opatřením budou všechny služby nadále pokračovat a umožňovat našim klientům využívat služby sociální prevence. 

Výsledkem oprav bude vznik střediska skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladeným příslušnými předpisy a dokumenty. Zvýšení úrovně kvality je možné spatřovat ve vzniku vlídného, moderního a komfortního prostředí.