Odborná stáž v Rakousku

Odborná stáž v Rakousku

Vedoucí a sociální pracovník ze Střediska sociální prevence a humanitární pomoci se zúčastnili v rámci Celorepublikového odborného kolegia stáže v Rakousku.

Měli možnost projít desítku služeb a poslechnout si velké množství informací. Vše v Linci a Welsu.

Při odborné stáži jim byl představen projekt „Wege“ (cesty) – pobytové zařízení ve Welsu pro lidi po výkonu trestu. Sociální pobytové služby ve Welsu (Denní centrum, Noclehárna i přechodné bydlení).

Dále „Helpmobil“ minibus ve kterém je poskytována základní zdravotní péče lidem bez domova.

Charitní projekt Krizové bydlení – což je přímá a nebyrokratická nabídka pomoci pro lidi, kteří z důvodu aktuálních potíží ztratili bydlení nebo musí překlenout čekání na bydlení nové.

Projekt „Substanz“ – ten je od roku 2000 pověřen hornorakouskou vládou vedením nízkoprahového kontaktního místa pro uživatele nelegálních látek. Prvořadým cílem jeho práce je předcházet, resp. Minimalizovat psychické, zdravotní a sociální dopady na uživatele drog. Také mnoho dalšího…

Zaměstnanci se vrátili plni nových informací a s množstvím inspirace pro další práci.

V současné chvíli předávají informace v rámci naší diecéze dalším kolegům.

rakousko1Rakousko2