Fungování Střediska sociální prevence a humanitární pomoci při nouzovém stavu

Fungování Střediska sociální prevence a humanitární pomoci při nouzovém stavu

I přes nepříznivý vývoj pandemie COVID 19 mohou uživatelé Střediska sociální prevence 
a humanitární pomoci využívat denně služeb terénní služby, nízkoprahového denního centra, noclehárny a azylového domu pro muže.

Náš terénní pracovník denně kontaktuje osoby ohrožené bezdomovectvím v jejich přirozeném prostředí a nabízí jim podporu při řešení jejich tíživé situace. Mezi jeho činnosti patří rozdávání roušek, desinfekcí, zprostředkování kontaktů, doprovody, např. člověk, který nemá a chce nalézt lékaře, chybí mu doklady,  chce si vyřídit sociální dávky, důchod, ocitl se v dluhové pasti, může využít jeho pomoc. Podle potřebnosti může poskytnout i potravinovou, či materiální pomoc. V rámci střediska terénní pracovník disponuje i služebním vozidlem, kterým vyjíždí za klienty v okruhu do 10km od Litoměřic. V případě, že to zdravotní stav klienta vyžaduje,  může jej i převážet, což využívají  služby Azylový dům i Nízkoprahové denní centrum a to nejčastěji při doprovodech k lékaři a na úřady. Terénní  služba je bezplatná.

Před vstupem na NDC je položen desinfekční koberec, u vchodových dveří je desinfekce na ruce. Vstupovat na NDC je možné pouze s rouškou. Pokud klient roušku nemá, je mu od nás poskytnuta. Klientům je nabízena denně teplá polévka,  popřípadě v přiměřeném  množství i potravinová pomoc, hygienický balíček. Lidé zde využívají teplou sprchu, možnost vyprat si špinavé prádlo, které mohou téhož dne usušit v sušičce. Mohou požádat i o „nové“ ošacení ze šatníku. K dispozici je i počítač s internetem, televize, knihovna, stolní hry. Klienti pravidelně využívají služeb sociální pracovnice, která jim poskytuje sociální poradenství. Sociální pracovnice zprostředkovává i kontakty na návazné služby, potencionální zaměstnavatele, úřady, ubytovny atd.  Služby nízkoprahového denní centra  jsou rovněž bezplatné. 

Noclehárna je poskytována denně lidem bez přístřeší. Provozní doba během nouzového stavu byla rozšířena na 24 hodin denně (formou azylového domu). Klientům jsou poskytovány stejné služby jako na denním centru. Služba je zpoplatněna částkou padesát korun na den. Je možné řešit výplatou  mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi. 

Azylový dům nezastavil příjem nových žadatelů o ubytování. Podmínkou pro přijetí je platný formulář vyplněný od lékaře, že žadatel netrpí žádnou virovou chorobou a je schopný bydlet v azylovém domě. Lékař dle zdravotního stavu žadatele rozhodne o nutnosti testu na Covid 19. Navíc je vyžadován rentgen plic (TBC). Tato služba je zpoplatněna částkou 130 korun na den. Klienti azylového domu mohou využívat potravinové pomoci, hygienického balíčku, ošacení, teplé polévky, roušek a desinfekcí. Také je jim poskytováno sociální a finanční poradenství, krizová intervence, zprostředkování kontaktu na návazné služby.  Mají také přístup na internet, telefon. U osob v hmotné nouzi je možné hradit služby Azylového domu - doplatkem na bydlení.