Prezentace Farní charity na Dni sociálních služeb v parku V. Havla