Farní charita Litoměřice ve svém Azylovém domě naplno pomáhá potřebným při příchodu zimního období

Farní charita Litoměřice ve svém Azylovém domě naplno pomáhá potřebným při příchodu zimního období

V našem Azylovém domě, který byl letos za přispění EU a MPSV zrekonstruován, se stává stále více vyhledávanou lokalitou pro ty, kteří v něm nalézají ochranu a bezpečí.

Farní charita Litoměřice mohla na konci tohoto roku využít dotace z EU a MPSV, které byly využity spolu s vlastními prostředky k rozsáhlé rekonstrukci Azylového domu v ulici P. Marie Pomocné v Litoměřicích. Dům tímto velmi získal na kvalitě v poskytování služeb pro lidi na prahu sociální nouze a všem, kteří potřebují pomoci na své cestě životem, byť jen na přechodnou dobu. V blížícím se zimním období je tato pomoc ještě o to více důležitá. Nikdo z nás si nedovede představit, jak je těžké být na ulici ne z vlastní viny a s minimálními prostředky. Proto jsme tu my z Azylového domu pod záštitou Farní charity Litoměřice, abychom v těchto časech mohli poskytnout co nejvíce pomoci a dát tak příležitost každému, aby mohl bez ztráty důstojnosti začít znovu svůj život. Mimo ubytovacích služeb zajišťujeme v Azylovém domě stravu a základní životní prostředky jako je oblečení a možnost osobní hygieny. Nemůžeme přehlížet nikoho, kdo je v nouzi. Naší odměnou je zabezpečený klient. Děkujeme všem, kteří se byť nepřímo na podpoře a pomoci těmto lidem, kteří jsou mezi námi, podílejí.

Děkuji tímto za celou organizaci Farní charity Litoměřice těmto úžasným lidem, jež pomáhají za všech okolností.

Ředitelka Mgr. Karolína Wankovská DiS