Farní charita Litoměřice pečuje o lidi bez domova

Farní charita Litoměřice pečuje o lidi bez domova

I v této nelehké době zůstáváme a vyhledáváme lidi bez střechy nad hlavou přímo v místech, kde přežívají. Nabízíme jim bezprostřední pomoc i návaznou další péči. Tu zajišťujeme v našem terénním programu, nízkoprahovém denním centru, noclehárně a azylovém domě v ulici Marie Pomocné v Litoměřicích. Pečujeme o každého, kdo nemá domov a žádá nás o pomoc. Noclehárna přešla, pod režim azylového domu 24/7, což pro klienty znamená do určité míry zajištěné bezpečí domova i během dne. Střediska fungují plnohodnotně i v době kdy koronaviru.  Umožňujeme lidem bez domova znovu nabrat sílu a za pomoci odborníků začít svou životní situaci řešit.

Jednáme jako multidisciplinární tým a do péče o klienty zapojujeme i terénní zdravotní personál, který poskytne odbornou ošetřovatelskou péči. V rámci terénního programu spolupracujeme i s kolegy z pečovatelské sužby kdy řešíme některé krizové situace u seniorů, jež se v této době dostávají, na existenční dno. 

V současné době nemáme na v budově azylového domu žádného pozitivního klienta.  Farní charita má zpracován krizový plán, na každé středisko a pakliže dojde k prokázání pozitivity u klientů domova bude postupovat dle předem jasných pravidel.

 

Potřebujete pomoc? Nevíte si rady? Důležité telefonické kontakty:

Terénní program:  Bc. Vítek Jiří tel. 731 557 604

Azylový dům: Linetová Tereza DiS, tel. 733 697 673

Středisko sociální prevence: Jakub Ružbatský tel. 731 402 435

Za Farní charitu Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská DiS.