Charita se zapojila do sbírky potravin

Charita se zapojila do sbírky potravin

Stejně jako v loňském roce, se i letos zúčastnila Farní charita Litoměřice ve spolupráci s Farní charitou Lovosice Národní potravinové sbírky. Tato sbírka se uskutečnila 12. 11. 2016.

Do sbírky byli zapojeni pracovníci s klienty ze Střediska sociální prevence a humanitární pomoci, ve spolupráci s dobrovolníky z řad zaměstnanců charitního domu Zdislava. Díky vaší štědrosti a ochotě pomoci, jsme nasbírali pro naše středisko celkem 830 kg potravin. Potraviny nasbírané v rámci této sbírky pomohou ženám, mužům a dětem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, způsobené ztrátou bydlení. Tyto potraviny pomohou zpříjemnit nejen nadcházející vánoční svátky, ale i běžné dny.

Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili a pomohli s přípravami a realizací celé sbírky.

Související galerie