Bezdomovci z Charity uklízeli Litoměřice

Bezdomovci z Charity uklízeli Litoměřice

Klienti Střediska sociální prevence a humanitární pomoci Farní charity Litoměřice se 18. dubna připojili k akci Uklízíme Česko.

Klienti Střediska sociální prevence a humanitární pomoci Farní charity Litoměřice se 18. dubna připojili k akci Uklízíme Česko a jali se uklízet své nejbližší okolí, tzn. travnaté plochy v okolí obchodu Penny, II. nástupiště nádraží Litoměřice město i část mezi kolejemi a silnicí k zavřenému mostu.

Klienti Azylového domu a Nízkoprahového denního centra nasbírali přes 20 pytlů odpadků, u Penny připravili k odvozu i odhozené pneumatiky a zapomenutý vánoční stromeček, který někdo pohodil tamtéž.

Radost z dobře vykonané práce poněkud kazí zjištění, že již po 4 dnech byste nepoznali, že v těchto místech bylo uklizeno „do čista“.