Azylový dům

Poskytujeme přechodné ubytování mužům bez domova ve věku 18 - 64 let.

                     

Součástí služby je poradenství, které se zaměřuje na řešení nepříznivé životní situace klientů. Sociální pracovník pracuje s každým uživatelem individuálně, společně sestavují a aktualizují Individuální plán práce. Téma konzultace se odvíjí od stanoveného postupu v Individuálním plánu práce a od aktuální potřeby a požadavků uživatele. Nejčastěji je spolupráce zaměřena na stabilizaci příjmů a řešení dluhů a exekucí, potažmo sepisování žádostí o splátkové kalendáře. Dalším stěžejním okruhem pohovorů je hledání zaměstnání, které je předpokladem pro získání pravidelného příjmu a řešení bytové situace.

Klientům nabízíme doprovod k jednání při vyřizování úředních i osobních záležitostí.

Zájemci se mohou zapojit do výukového programu na počítači, po úspěšném splění testů mají klienti přístup na internet na 1 hodinu denně zdarma.

Ceník

Cena za den: 130 Kč.

Podporují nás

Tento projekt podpořil Ústecký krajTento projekt podpořilo město Litoměřice