Středisko sociální prevence a humanitární pomoci

Základním posláním zařízení je poskytovat sociální služby lidem v nouzi a podporovat je v integraci do společnosti.


Teplota stoupá a zájem o bezdomovce klesá

Teplota stoupá a zájem o bezdomovce klesá

Koncem ledna přišly mrazy, jak to tak v zimě obyčejně bývá, a lidé bez domova se rázem stali středem zájmu novinářů a médií.