Smart technologie v sociálních službách – konference NEUROSMART

Smart technologie v sociálních službách – konference NEUROSMART

Organizace NEUROSMART přizvala Farní charitu Litoměřice a zástupce města Litoměřice na své druhé zasedání v Brně. Účelem nadačního fondu je podpora prevence, diagnostiky a léčby onemocnění mozku, která vedou k poruchám kognitivních funkcí až demenci, a dalších neurologických onemocnění s významným dopadem na kvalitu života pacientů a jejich blízkých.

Cílem organizace NEUROSMART je zlepšení diagnostiky, léčby, zkvalitňování péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována. Speciální pozornost je věnována dlouhodobě udržitelným strategiím osob s neurologickým onemocněním s významným invalidizujícím potenciálem a celospolečenským dopadem. Důraz je kladen na využití potenciálu nových SMART řešení ve zdravotnictví a zavádění eHealth procesů. Na konferenci vystoupilo mnoho lékařů mimo jiné i lékařky FN Brno. Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., která je současně zřizovatelkou a zakladatelkou Nadačního fondu NEUROSMART. Dále Petr Hladík, první náměstek primátorky města Brno., Mgr. Michal Kurečka, předseda správní rady nadačního fondu NEUROSMART, docentka MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., Ing. Ladislav Pálka, technický ředitel firmy C SYSTEM CZ, Mgr. Petra Pevná, MBA, ředitelka Regionální pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Brně a další významní hosté.

Farní charita Litoměřice společně s městem Litoměřice, na konferenci prezentovali chytré náramky, které nabízejí nepřetržitý dohled nad stavem klienta – monitorují srdeční činnost. Díky nošení chytrého náramku tak může klient předcházet některým krizovým situacím. Pokud taková nastane, náramek pak okamžitě zalarmuje pult ochrany na Farní charitě Litoměřice, která následně kontaktuje charitní  Pečovatelskou službu, pečující členy rodiny či přímo zdravotnickou záchrannou službu. Na unikátním projektu se podílí Město Litoměřice, tak farní charita Litoměřice a technologická firma. 

Brno – Epilepsie, Alzheimerova choroba či Parkinsonova nemoc… Onemocnění, která výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. Naději na zlepšení situace nabízejí moderní technologie, konkrétně například v podobě chytrých náramků, které monitorují aktuální zdravotní stav pacienta. Projekt je nyní ve fázi testování. S prvními výsledky z praxe seznámila odbornou veřejnost organizace NEUROSMART na svém druhém zasedání, které se uskutečnilo 25. září 2020.

Nastává doba, kdy se začínají testovat  v praxi různá smart řešení, která lidem zjednoduší život. V této souvislosti se nejčastěji mluví o energetice, nakládání s vodou či odpady, o dopravě. Proč by se ale nemohly smart technologie stejně dobře uplatnit třeba ve zdravotnictví nebo sociálních službách? Náramek, který nemocným pomůže prožít i přes obtíže kvalitní život, není sci-fi, ale reálný projekt, který Brno a Litoměřice velice reálně podporují,“ 

www.fchltm.cz
www.mestolitomerice.cz
www.magnusregio.cz