SOS hodinky

Intenzivní a inovativní spolupráce Farní charity Litoměřice a města Litoměřice nabízí seniorům a osobám, jež jsou v potenciálním ohrožení, možnost podpůrné služby.

Cílem a základní myšlenkou celého projektu je umožnit seniorům a dalším osobám, aby mohli zůstat co
nejdéle ve svém domácím prostředí, aby byla zajištěna jejich bezpečnost, aby se komunitně propojila
zdravotní a sociální péče o člověka, nebo aby rodina a blízcí měli jistotu, že je jejich senior v bezpečí.

Bezpečnost je zajištěna díky moderním technologiím a senzorům, které jsou inteligentně propojeny
s dispečinkem. Data se průběžně vyhodnocují. Díky tomuto řešení je sledován celodenní stav osoby
a v případě nebezpečí je poskytnuta okamžitá podpora, pomoc a péče.

Leták SOS hodinky

Více informací na telefonních číslech 731 402 424 nebo 417 770 096.

Smart technologie v sociálních službách – konference NEUROSMART

Smart technologie v sociálních službách – konference NEUROSMART

Organizace NEUROSMART přizvala Farní charitu Litoměřice a zástupce města Litoměřice na své druhé zasedání v Brně. Účelem nadačního fondu je podpora prevence, diagnostiky a léčby onemocnění mozku, která vedou k poruchám kognitivních funkcí až demenci, a dalších neurologických onemocnění s významným dopadem na kvalitu života pacientů a jejich blízkých.

GSM chytrý náramek - SOS hodinky – asistovaný život

GSM chytrý náramek - SOS hodinky – asistovaný život

Farní charita Litoměřice ve spolupráci s městem Litoměřice nabízí své služby všem, kteří potřebují mít pomoc stále na blízku. Může se jednat o vaše rodiče či prarodiče, samostatně žijícího seniora či kohokoliv jiného, kdo má nějaké zásadní zdravotní omezení. Projekt SOS hodinek a SOS tlačítek je spuštěn dne 14.05.2020, přičemž služba bude v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Bezpečností systém na ochranu osob v praxi aplikuje Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice