Půjčovna kompenzačních pomůcek

Oblast působnosti

Vypůjčení pomůcek je možné pro osoby, u kterých není možné zajistit pomůcku ze systému veřejného zdravotního pojištění, nebo je zapůjčení nutné pro překlenutí doby vyřízení pomůcky.

Zásady

Hlavní zásadou je vypůjčení pomůcky k tomu, aby vypůjčiteli umožnila co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, umožnila mu uchovat si své dovednosti a samostatnost, usnadnila případnou sociální integraci nebo péči poskytovanou pečující osobou.

Provozní doba služby


Předání pomůcek proběhne po telefonické nebo e-mailové domluvě.

Popis

Kompenzační pomůcky jsou vypůjčeny pouze těm, u kterých bylo pohovorem zjištěno, že se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a pomůcka tak bude napomáhat sociálnímu začlenění, nebo pomůže předcházet sociálnímu vyloučení.


Kompenzační pomůcky jsou vypůjčeny na základě písemně uzavřené smlouvy, která se řídí dle platného ceníku.