Sazebník základních a fakultativních úkonů pečovatelské služby

Základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobuCena KčCena víkend
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 110 Kč / hodina 130 Kč / hodina
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 110 Kč / hodina 130 Kč / hodina
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 110 Kč / hodina 130 Kč / hodina
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 110 Kč / hodina 130 Kč / hodina
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny 110 Kč / hodina 130 Kč / hodina
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 110 Kč / hodina 130 Kč / hodina
pomoc při použití WC 110 Kč / hodina 130 Kč / hodina
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 57 Kč / porce  
dovoz nebo donáška oběda
U dovozu obědů více uživatelům v jedné společné domácnosti (manželé, druh, družka apod.) se účtuje poplatek za dovoz nebo donášku oběda pouze jedenkrát.
20 Kč / úkon  
pomoc při přípravě jídla a pití 110 Kč / hodina 130 Kč / hodina
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti 120 Kč / hodina 130 Kč / hodina
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónního úklidu, úklid společných prostor) 120 Kč / hodina 130 Kč / hodina
běžné nákupy a pochůzky 110 Kč / hodina 130 Kč / hodina
velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 110 Kč / úkon 130 Kč / úkon
praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 50 Kč / 1 kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 110 Kč / hodina 130 Kč / hodina
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a zpět 110 Kč / hodina 130 Kč / hodina
Fakultativní služby
pronájem jídlonosičů 30 Kč / měsíc  
dohled nad uživatelem 110 Kč / hodina 130 Kč / hodina
Doprava
Doprava je účtována v minutách za provedenou službu u klienta. Klient bude s částkou seznámen při sepisování smlouvy.

U cen uvedených za hodinu se výše úhrady odvíjí za skutečně spotřebovaný čas a částka je dle času přepočítána. Čas je zaokrouhlován na celých 5 minut.
U cen za úkon cena zůstává.

Kompletní sazebník s výpisem všech poskytovaných úkonů péče je ke stažení zde (dokument Adobe PDF) zde.

Kdo má nárok na bezplatnou pečovatelskou službu?

  • rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
  • účastníci odboje (zákon č. 255/1946 Sb.)
  • osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
  • osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991Sb. o mimosoudních rehabilitacích
  • pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v bodě 2, 3, 4 starším 70-ti let

Poskytování bezplatných služeb se nevztahuje na fakultativní úkony.
Uplatňuje-li právo uživatel na bezplatné využívání pečovatelské služby, musí tento nárok podložit osvědčením.