Sazebník základních a fakultativních úkonů pečovatelské služby

Základní činnosti

Základní sociální poradenství (informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace)zdarma
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobuCena Kč
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč / hodina
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč / hodina
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130 Kč / hodina
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč / hodina
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč / hodina
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130 Kč / hodina
pomoc při použití WC 130 Kč / hodina
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při přípravě jídla, podání jídla a pití 130 Kč / hodina
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti 130 Kč / hodina
pomoc při donášce vody 130 Kč / hodina
pomoc při topení v kamnech včetně donášky přípravy topiva 130 Kč / hodina
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónní úklid) 130 Kč / hodina
běžné nákupy a pochůzky 130 Kč / hodina
velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 115 Kč / úkon
praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70 Kč / 1 kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 130 Kč / hodina
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a zpět 130 Kč / hodina
 • U cen uvedených za hodinu se výše úhrady odvíjí za skutečně spotřebovaný čas a částka je dle času přepočítána. Čas je zaokrouhlován na celých 5 minut.
 • U cen za úkon cena zůstává.
 • Ceník je sestaven dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Nabídka fakultativních činností

Vymezení činnostiCena Kč
použití kopírky v kanceláři vedoucího A4 černobíle - 2 Kč / strana
A4 barevně - 3 Kč / strana
použití pračky pečovatelské služby 16 Kč / pračka prádla
použití vysavače pečovatelské služby 3 Kč / použití vysavače
materiál pečovatelské služby potřebný k úklidu (kbelík, smeták, utěrka) 46 Kč / měsíc
osobní doprovod s využitím automobilu na přání uživatele 9 Kč / km
využití automobilu na běžné nákupy a pochůzky mimo nejbližší obchod na přání uživatele 9 Kč / km
 • Výpočty fakultativních činností proběhly za spolupráce finančního manažera FCH Litoměřice, vedoucího a sociálního pracovníka PS a sociálního pracovníka PS FCH Litoměřice.
 • U cen uvedených za hodinu se výše úhrady odvíjí za skutečně spotřebovaný čas a částka je dle času přepočítána. Čas je zaokrouhlován na celých 5 minut a minimální délka je 10 minut.
 • Sazebníky jsou platné od 01. 11. 2019.

Kompletní sazebník s výpisem všech poskytovaných úkonů péče je ke stažení zde (dokument Adobe PDF) zde.

Kdo má nárok na bezplatnou pečovatelskou službu?

 • rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
 • účastníci odboje (zákon č. 255/1946 Sb.)
 • osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
 • osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991Sb. o mimosoudních rehabilitacích
 • pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v bodě 2, 3, 4 starším 70-ti let

Poskytování bezplatných služeb se nevztahuje na fakultativní úkony.
Uplatňuje-li právo uživatel na bezplatné využívání pečovatelské služby, musí tento nárok podložit osvědčením.