Domácí hospicová péče

Posláním domácí hospicové peče je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní etapou. Domácí hospicová peče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a veškeré úhrady jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Cílem domácí hospicové péče je umožnit uživatelům zůstat v prostředí svých nejbližších – "doma", pokusit zmírnit nežádoucí projevy nemoci a dopřát pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

Hospicová péče se snaží o to, aby nemocný nezůstal sám se svými obavami a netrpěl nesnesitelnými bolestmi. Péče o něj je maximálně ohleduplná a řídí se jedinou prioritou, a tou je zachování lidské důstojnosti umírajícího nemocného.