Služby pro seniory v domácím prostředí

  • Pečovatelská služba

    Na území města Litoměřice zajistíme péči o seniory a zdravotně tělesně postižené v jejich domově, kteří potřebují pomoci se zajištěním chodu domácnosti (např. úklid, praní), se zajištěním stravy (např. nákupy, dovážka obědů) nebo s osobní hygienou a koupáním.

  • Charitní ošetřovatelská služba

    Poskytujeme odbornou ošetřovatelskou, rehabilitační a pečovatelskou péči seniorům a lidem se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí. Zdravotnická péče je na základě doporučení obvodního lékaře hrazena zdravotní pojišťovnou. Službu zajistíme v Litoměřicích a blízkém okolí.

  • Domácí hospicová péče

    Posláním domácí hospicové peče je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní etapou. Domácí hospicová peče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a veškeré úhrady jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.