INOVACE - Elektromobily ve Farní charitě Litoměřice

INOVACE - Elektromobily ve Farní charitě Litoměřice

Dnes bychom Vás chtěli seznámit s významným milníkem Farní charity Litoměřice. Následujeme a podporuje environmentální kroky města Litoměřice a snažíme se přejít na úsporný a ekologický provoz s nulovými emisemi.

Dnes nám dodavatel AUTO ZRUCKÝ NISSAN předal dva elektromobily, které jsme mohli zakoupit z dotace Integrovaného regionálního operačního programu v poměru 95% dotace a 5 % spoluúčast žadatele. Vydali jsme se cestou dlouhodobé životnosti s nižšími nároky na servisní úkony dané povahou elektrického motoru, snadnou obsluhou a provozem, dostatečný dojezdem plně vyhovujícím potřebám FCH při poskytování terénní pečovatelské služby.

Snažíme se zvýšit kvalitu a efektivitu poskytovaní pečovatelské služby, zvýšit dostupnost terénní péče s lepší možností řešení případných krizových a nenadálých situací s možností integrace souvisejících služeb poskytovaných Farní charitou Litoměřice a také partnerem Centrem sociální pomoci Litoměřice o.p. 

Hlavním cílem je investicí do sociální infrastruktury vytvořit mobilní zázemí pro kvalitní a efektivní poskytování terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením. Nákupem automobilů dojde na území Českého středohoří:  ke zkvalitnění nabídky a rozvoji sociálních služeb, - ke zvýšení možnosti úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování pro cílové skupiny.

image002image003image004image005image006image007image008