Zhodnocení ukončeného projektu

Zhodnocení ukončeného projektu

Ke dni 31. 12. 2013 byla po dvou letech ukončena realizace projektu „Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb“. Na jeho závěr byla dne 18. 12. 2013 uspořádána konference, kde byla realizace projektu zhodnocena.

Projekt „Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb“

Farní charita Litoměřice realizovala tento projekt s hlavním cílem zabezpečit pro naše pracovníky podporu rozvoje odborných znalostí a dovedností formou vzdělávání a odborného poradenství, a tím zvyšovat jejich kompetence při poskytování sociálních služeb.

Cílovou skupinou projektu byli naši vlastní zaměstnanci.

Cíle tohoto projektu byly plně naplněny. Odborné vzdělávání bylo zajištěno 85 pracovníkům v sociálních službách, 6 sociálním pracovníkům a 10 vedoucím pracovníkům v min. rozsahu 24 hodin na pracovníka/ci za rok. 5 našich pracovnic absolvovalo rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. Pracovníkům Farní charity Litoměřice byly také dle plánu poskytovány konzultační a poradenské služby zaměřené na zmapování procesů rozvoje kvality služeb.

Došlo též k dosažení stanovených monitorovacích indikátorů.

Indikátor

Cílová hodnota

Dosažená hodnota

Počet podpořených osob – celkem

70

105

Počet podpořených organizací – celkem

1

1

Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem

418

505

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

6

6

Při realizaci projektu byly nejprve zpracovány podrobné metodické postupy realizací jednotlivých aktivit, v prvním roce bylo uskutečněno výběrové řízení na dodavatele akreditovaných kurzů a bylo zahájeno vzdělávání pracovníků. Současně bylo také realizováno výběrové řízení na dodavatele odborných konzultací a zahájena jeho realizace. Součástí projektu byly porady týmu, na kterých byly dojednávány postupy provádění jednotlivých aktivit, dále byly řešeny problémy s realizací a průběžně bylo sledováno plnění monitorovacích indikátorů.

Během posledního měsíce realizace byl všem pracovníkům, kteří vstoupili do projektu, předán dotazník ke zjištění jejich spokojenosti především s realizovanými kurzy v roce 2013. Dojem z realizovaného projektu, organizační a lektorské zajištění bylo hodnoceno většinou kladně s tím, že účast na vzdělávacích programech byla pro všechny přínosem, čímž lze projekt považovat za opravdu úspěšný.

Na závěr byla dne 18. 12. 2013 uspořádána závěrečná konference, na kterou byli pozváni všichni účastníci projektu – pracovníci, lektoři, auditoři, novináři apod. Této konference se nakonec zúčastnilo 15 našich pracovníků, které jsme seznámili se styčnými body projektu a prezentovali jsme, jakým způsobem se podařilo naplnit stanovené cíle. Součástí této konference bylo malé pohoštění a všichni zúčastnění na památku obdrželi taštičku s překvapením.  

Celá prezentace k nahlédnutí

Projekt č. CZ.1.04/3.1.03/66.00033 byl spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.