Zhodnocení ukončeného projektu

Zhodnocení ukončeného projektu

Ke dni 31. 12. 2013 byla po dvou letech ukončena realizace projektu „Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb“. Na jeho závěr byla dne 18. 12. 2013 uspořádána konference, kde byla realizace projektu zhodnocena.

Realizujeme projekt zaměřený na vzdělávání zaměstanců Farní charity Litoměřice

Od 1. 1. 2012 v naší organizaci realizujeme projekt "Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb". Projekt končí 31. 12. 2013.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Vyhlášení veřejné zakázky

Farní charita Litoměřice vyhlašuje veřejnou zakázku na dodavetele odborných konzultací procesů kvality poskytování sociálních služeb ve Farní charitě Litoměřice v rámci projektu "Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb".

               

Výzva k podání nabídek

Farní charita Litoměřice vyhlašuje veřejnou zakázku na dodavetele vzdělávání v rámci projektu "Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb".

              

 

Farní charita realizuje další projekt podpořený z fondů EU

V lednu nastartoval dvouletý projekt s názvem „Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění kvality a dostupnosti služeb“.  Projekt je zaměřen na zajištění dalšího odborného vzdělávání vedoucích i řadových pracovníků v organizaci, kvalifikační vzdělávání nových zaměstnanců a podporu zavádění procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb. Uvedené činnosti budou realizovány dodavatelsky, formou veřejné zakázky.