Zahajovací seminář projektu „Poradna pro handicapované“

Pořádáme první setkání se zájemci o vstup do projektu „Poradna pro handicapované

Farní charita Litoměřice může s radostí oznámit, že dne 22.6.2020 v 10:00hod pořádá první SEMINÁŘ pro potenciální účastníky našeho projektu  „Poradna pro handicapované“.

Seminář se bude týkat především seznámení účastníků s projektem. Všichni se dozví, co mohou od projektu očekávat a co je obsahem celého projektu. Čeká nás příjemné posezení ve společenském sálu s malým občerstvením v budově Domova na Dómském pahorku. 

Věříme, že se všem kdo se na seminář přihlásí bude u nás líbit a po vyslechnutí a následné diskusi se budou chtít do projektu aktivně zapojit. Protože projekt je tu především pro ty, kteří chtějí najít nové možnosti a posunout se dál. Chtějí získat novou práci. Bližší informace na letáku.

Nebojte se přijít a zjistit, jestli právě Vy nemůžete být tím, kdo díky naší podpoře a Vaší vizi lepší budoucnosti dosáhne vhodného zaměstnání. 

Budeme se na Vás těšit. 

Realizační tým projektu Martin Kontra a Klára Drábková.

Pozvánka na 1. seminář