Připravujeme nový projekt „Poradna pro handicapované“

Začátkem léta, 1.6.2020, spouštíme nový projekt za podpory Evropských sociálních fondů a rozpočtu MPSV ČR, kterým by Farní charita Litoměřice ráda pomohla lidem se zdravotním omezením s uplatněním na trhu práce tak, aby se jejich životy staly plnohodnotnějšími a našli smysl pro svůj další osobnostní rozvoj.

Nový projekt „Poradna pro handicapované“ bude zahájen již 1.6.2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014469

Rádi bychom tak nastartovali novou formu dlouhodobé pomoci všem, kteří by se rádi začlenili do běžného pracovního života. Chceme ukázat, že i lidé, kteří nemohou pro svá zdravotní omezení najít uplatnění na trhu práce, mohou tento proces zcela snadno zvládnout s naší pomocí skrze projekt, jehož úkolem je aktivizační cesta, končící úspěšným nalezením pracovního místa dle přání klientů. Zároveň ukázat jejich potenciálním zaměstnavatelům, kteří mají obavu ze zaměstnávání OZP, že jim mohou být tito lidé velkým přínosem v jejich firemních aktivitách.

 Cílem projektu je především zbourat bariéry, přiblížit tyto dva světy k sobě a vytvořit zcela přirozený a trvalý proces.

Celý projekt je založený na několika klíčových aktivitách, skrze které se od prvního motivačního kroku budeme snažit dovést každého jednotlivého klienta až do fáze, kdy najde uplatnění a pracovní místo tam, kde mu to bude nejlépe vyhovovat. Součástí aktivit jsou rekvalifikační kurzy, které mají pomoci usnadnit všem cestu k vytyčenému cíli, který si sami zvolí podle svých přání a možností.

Naším úkolem je vést klienty tak, aby pro ně byl proces co nejjednodušší a mohli se tak plně věnovat přípravě na své budoucí zaměstnání. Motivovat je tak, aby nalezli v práci zalíbení a znovu nalezli smysl v tom, co dělají a především, že něco dělají, že nejsou opomíjeni a přehlíženi. Zároveň jim ukázat, že není složité se začlenit do běžného života a že i oni jsou pro běžný život nepostradatelní a potřební. Nejzásadnější je pro celý proces to, abychom dokázali v klientech probudit chuť a radost se pro věc nadchnout a chtít být součástí naší společnosti v plném rozsahu a aby toto mohli především cítit od okolí, které by mělo brát tyto lidi jako rovnocenné partnery.

A pokud se podaří nastartovat proces, který toto dokáže dlouhodobě uvést v běžnou praxi, pak lze bez nadsázky říci, že projekt byl úspěšný a naše práce oceněná nejvyšší odměnou.

Projekt „Poradna pro handicapované“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státním rozpočtem MPSV České republiky.

esfopz-mpsv-3