Poradna v době nouzových stavů

Poradna v době nouzových stavů

Poradna pro handicapované, projekt Farní charity Litoměřice pro podporu zaměstnanosti v Litoměřickém okrese dotovaný z fondů EU a MPSV ČR, stále zůstává v provozu.

Farní charita Litoměřice v červnu letošního roku otevřela i napříč nepříznivým okolnostem evropský projekt pro podpoření osob se zdravotním postižením, aby pomohla těm, kteří mají ztížené možnosti v uplatnění se na trhu práce.

Poradna se snaží vyzdvihnout jejich schopnosti a dovednosti a pomocí klíčových aktivit jim dopomoci k vysněnému zaměstnání, nebo k takovému, které jim umožní se znovu zapojit do společnosti a stát se tak jejími plnohodnotnými členy. Jak všichni víme, tento rok je velice náročný pro všechny. Celosvětová krize způsobená šířením virového onemocnění Covid-19  zasáhla a narušila mnoho odvětví našich životů. Nevyhnula se pochopitelně ani naší poradně.

Od počátku se snažíme reagovat na přicházející nařízení vlády i krajské hygienické stanice. Bohužel nás toto velmi omezuje v možnostech při konání seminářů a provozování aktivit. Nicméně se snažíme být tam, kde to je možné, v kontaktu alespoň elektronicky. Případně jsme připraveni podpořit naše klienty co nejvíce i psychicky. Naštěstí máme v týmu psychologa, který nepříznivý vliv okolností dokáže u klientů eliminovat, pokud o to požádají. Všichni v této době potřebujeme podporu a musíme se snažit vše zvládnout.

V poradně tedy stále probíhají přípravy na dobu, kdy budeme moci opět na plno rozvinout všechny aktivity a moci tak znovu rozpohybovat celý záměr naší poradny a co nejvíce klientů nasměrovat blíž k jejich vytouženým možnostem a lepšímu životu. Těšíme se na další aktivity s našimi klienty a přejeme všem, ať vydrží a tento čas překlenou, než se znovu sejdeme. Děkuji všem účastníkům projektu.

Za Farní charitu Litoměřice ředitelka Mgr. Karolína Wankovská DiS