Poradna pro handicapované úspěšně pokračuje ve svém poslání

Poradna pro handicapované úspěšně pokračuje ve svém poslání

Projekt Farní charity Litoměřice se začíná velmi úspěšně zapisovat do podvědomí občanů. Zájem o JOB poradnu se již nyní promítá v množství zájemců, kteří docházejí do poradny.

Od počátku vzniku projektu „Poradny pro handicapované“ provázela provoz ztížená situace v návaznosti na celosvětovou krizi vyvolanou pandemií Covid-19. Naštěstí lidé, tedy cílová skupina (osoby se zdravotním postižením – OZP a zdravotně znevýhodněné – ZZ), které se projekt přímo týká, mají dostatek chuti a touží po změně ve svých životech a za své možnosti, které jim poradna nabízí, bojují i přes veškeré překážky. Za což mají náš velký respekt.

Naštěstí se přes léto zvolnila nařízení vlády a provoz poradny se tak mohl rozjet v plném proudu. Dnes již do poradny dochází mnoho klientů, kteří si užívají nových příležitostí. Není to jen samotná touha po práci a možnost uplatnit se na trhu práce, ale především zde přichází do kontaktu s dalšími lidmi, komunikují a rozšiřují své obzory. Učí se otevřít své myšlení, mění pohled na svět kolem sebe a stále více a s větším nadšením boří „zajeté“ bariéry. Vystupují ze svých „zón“, ve kterých byli doposud poměrně výrazně „uzavřeni“ a začínají chápat, že jsou plnohodnotnými občany, jako všichni ostatní. Jak s oblibou říkáme, „i cesta je cíl“, což nám potvrzují naši milí klienti právě tím, že s oblibou a radostí docházejí poctivě na semináře a věnují se klíčovým aktivitám. Daří se tedy úspěšně naplňovat myšlenku paní ředitelky Farní charity Litoměřice Mgr. Karolíny Wankovské DiS, kterou do projektu vložila a to je i pro náš realizační tým největší odměnou.

Za realizační tým Martin a Klára