Středisko sociální prevence a humanitární pomoci – sociální služba Azylový dům ID: 2241142 je zapojeno do projektu:

 

Název projektu:  PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 3

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509

Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje.

Termín realizace: 1. 10. 2019 - 30. 6. 2022

Poskytnutá výše dotace pro rok 2020: 4,349.300,- Kč

Finanční prostředky budou poskytnuty z dotace z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze spoluúčasti příjemce, tedy Ústeckého kraje.

Rozpad zdrojů financování dle Výzvy Operačního programu Zaměstnanost – EU 85 %, tj. 424 181 000 Kč, státní rozpočet 10 %, tj. 49 904 000 Kč, Ústecký kraj 5 %, tj. 24 952 000 Kč.

Projektový tým tvoří:

projektový manažer - Mgr. Karolína Wankovská Dis.

technický manažer - Jakub Ružbatský

finanční manažer - Radka Velitšová

personální manažer – Monika Berková

EU Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost + Ministerstvo práce a sociálních věcí