Bilance po prvním roce projektu

Bilance po prvním roce projektu

Projekt "Integrace a práce v Litoměřicích II" má zdárně za sebou první polovinu projektu. V této polovině prošlo projektem 30 účastníků z plánovaných 60 účastníků.

Každé dva měsíce otevíráme nový běh s náborem nových účastníků. V první polovině projektu jsme uskutečnili pět běhů, kde na první informační setkání přišlo 39 osob, spolupráci s námi uzavřelo 30 účastníků.

V průběhu prvního roku jsme realizovali kurzy Komunikace pro 27 osob, kurz Finanční gramotnosti pro 26 osob a kurzy práce na PC pro 21 osob. Každému účastníkovi projektu je po celou dobu poskytováno pracovní poradenství a podpora konzultantem projektu.

Ve středisku Charitní domov sv. Zdislava zájemci mohou získat praxi na pozici pečovatelka, vrátný/recepční, pomocná síla v kuchyni - výdej stravy, pracovník úklidu a pracovník prádelny. Praxe je každému nabízena individuálně a každý si může vybrat více pracovních pozic a zjistit, která práce by mu nejvíce vyhovovala, také vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Tímto mnohdy předejdeme ukončení pracovního poměru ve zkušební době.

V první půli projektu odbornou praxi vykonávalo 21 osob, každá nabízená pracovní pozice oslovila alespoň jednoho účastníka projektu.

Na pracovních místech vytvořených s podporou projektu je již zaměstnáno 8 z plánovaných 12 osob. Ti, kteří u nás nezískali pracovní místo, ať už z osobních či zdravotních důvodů, nebo proto, že místo, o které projevili zájem, bylo naplněno, těm je nabízeno další poradenství a pomoc při hledání jiného zaměstnání.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fodem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočetm České republiky.