Informace pro stážisty

Stáž v našich zařízeních Farní charity Litoměřice je vhodná zejména pro studenty středních a vysokých škol zdravotnického a sociálního zaměření.
V případě zájmu jsme schopni přijmout i studenty jiných příbuzných oborů.

Stáž umožňujeme i soukromým zájemcům, kteří se zajímají o jakoukoliv cílovou skupinu lidi, kterým poskytujeme sociální služby.

Při stáži budete zařazeni do týmu našich zaměstnanců poskytujících přímou péči naším uživatelům. Vždy je nutné mít před nástupem podepsanou dohodu o poskytnutí praxe. Ta může být individuální nebo hromadná - podepisovaná mezi školou a Farní charitou Litoměřice.