Duchovní služba

Duchovní službou ve střediscích Farní charity Litoměřice (v Domově na Dómském pahorku a v Charitním Domově sv. Zdislava) je pověřen katolický kněz P. Józef Szeliga, který slouží Mši svatou vždy každé pondělí a každou středu od 16:00 hodin.

Na požádání dochází za našimi seniory i mimo tuto dobu na duchovní rozhovor, nebo udělují svatost smíření a pomazání nemocných. Na přání jednotlivých uživatelů jsou samozřejmě k dispozici také duchovní jiných vyznání.

Pravidelné bohoslužby:

  • ve středu v 16:00 hod. v kapli Božího Milosrdenství v Domově na Dómském pahorku
  • v pondělí v 16:00 hod. v kapli v Charitním Domově sv. Zdislava

Kontakt:

P. Józef Szeliga - 777 020 426