Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Etický kodex Charity ČR

Vyhláška 505/2006 Sb.

Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vzor darovací smlouvy