Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Dokumenty ke stažení

Na této stránce jsou k dispozici výroční zprávy a formuláře k vyplnění.

Domov na Dómském pahorku

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem a domov pro seniory

Pečovatelská služba

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci


Další dokumenty ke stažení

Etický kodex Charity ČR

Vyhláška 505/2006 Sb.

Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vzor darovací smlouvy

Domácí péče v ohrožení