Fyzioterapie ve Farní charitě Litoměřice

Fyzioterapie ve Farní charitě Litoměřice

Farní charita Litoměřice získala registraci k výkonu odborné zdravotní péče v oboru Fyzioterapie.

Domov na Dómském pahorku prošel na podzim roku 2020 registrací dalšího odborného zdravotního výkonu. S radostí Vám oznamujeme, že nyní máme registrovanou odbornost „fyzioterapie v pobytových službách“ a zároveň se nám podařilo získat odbornost pro domácí ošetřovatelskou péči známou jako Home-care „fyzioterapie v domácím prostředí“.  Tato zdravotní odbornost je další krok k rozvoji profesionální péče o seniory. Fyzioterapie patří do oblasti odborných výkonů a umožňuje tak docílit spektra multicare v oblasti péče.

Fyzioterapie v Domově na Dómském pahorku je důležitou součástí poskytovaného ošetřovatelského procesu a zabývá se poruchami pohybového systému. Fyzioterapeut se seniorům věnuje individuálně, dle jejich aktuálního zdravotního stavu, který je konzultován s praktickým lékařem a naším neurologem. Zahrnuje aktivní i pasivní cvičení, posilování oslabených svalových skupin. Fyzioterapeut používá k dosažení co nejlepších výsledků, různých rehabilitačních a kompenzačních pomůcek např. berle, čtyřkolová nízká chodítka, vysoká chodítka, manuální šlapadla, rotopedy a jiné.

Cílem fyzioterapie v Domově na Dómském pahorku je aktivovat organismus seniora, rozvíjet nebo udržet stávající tělesnou zdatnost, zlepšení koordinace, stability a posílení samostatnosti.

 

Za Farní charitu Litoměřice Vedoucí Domova na Dómském pahorku

Veronika Chaloupková

Veronika Chaloupková

vedoucí Domova na Dómském pahorku, metodik
Tel.: 417 770 013 E-mail: c.Ey47a7T-uk2~kh6hIkQOQ.YayD3W7%WkvDRW7r