Zázemí pro elektromobily ve Farní charitě Litoměřice
7. července 2021 Pečovatelská služba

Zázemí pro elektromobily ve Farní charitě Litoměřice

Farní charita Litoměřice zprovoznila k 1.7.2021 dvě neveřejné dobíjecí stanice ( wallboxy ) pro své 4 elektromobily NISSAN Leaf , které provozuje Pečovatelská služba FCHLtm. Tyto vozy využíváme již druhým rokem pro náročnou práci pečovatelek u klientů v terénu. Snažíme se tak držet krok s novými technologiemi, podílejícími se na zdravém životním prostředí nás všech.

Míst, kde lze dobíjet neustále se zvyšující množství elektromobilů v našem městě, je stále ještě v Litoměřicích nedostatek. Proto se Farní charita Litoměřice rozhodla na vlastní náklady v prostoru Domova pro seniory na Dómském pahorku, zprovoznit dobíjecí stanice , tzv. wallboxy od společnosti OlifeEnergy a.s., které usnadní a několikanásobně urychlí dobíjení elektromobilů, které jsou součástí vozového parku  sociálních služeb Farní charity Litoměřice.

Sociální služby v terénu vyžadují dennodenní péči o naše klienty a proto je spolehlivá mobilita pracovnic v sociálních službách tak  důležitá.

Protože podporujeme nové věci a rádi se podílíme na zlepšení ekologických podmínek v našem městě a života pro nás pro všechny, provozujeme ve svém vozovém parku  v současnosti 4 elektromobily NISSAN Leaf . Tím však rozhodně nekončíme. Z dotací EU bychom chtěli v příštím roce zajistit dalších 7 elektromobilů . Z výše uvedených důvodů  bylo zapotřebí zajistit odpovídající kapacitu technického zázemí pro jejich provoz. První nabíjení elektromobilů z vlastních wallboxů proběhlo 1. 7. 2021 s naprosto bezproblémovým provozem stanic.

Tímto  Farní charita Litoměřice hrdě přispívá k běžícímu projektu Zdravé město Litoměřice. 

20210701_123918a20210701_123839a20210701_12393720210701_123958a

 

Mgr. Karolína Wankovská DiS.

ředitelka Farní charity Litoměřice
Tel.: 739 173 222 E-mail: 68Ey27d7Tpnx1~lk68m%C47%7mzhT65j4mnhTj