Převzali jsme další nové elektromobily pro pečovatelskou službu
30. dubna 2021 Pečovatelská služba

Převzali jsme další nové elektromobily pro pečovatelskou službu

Dne 30.4.2021 dojde k uvedení do provozu dvou nových elektromobilů pořízených pro potřeby terénní pečovatelskou službou Farní charity Litoměřice. Jedná se o další krok, kterým se Farní charita snaží modernizovat, zkvalitňovat a zefektivňovat terénní pečovatelskou službu a současně pokračovat v trendu zavádění elektromobilů do svého vozového parku.

Nové vozy byly pořízeny v rámci projektu s názvem „Rozšíření terénní pečovatelské služby Farní charity Litoměřice“. Projekt byl v loňském roce předložen do dotační výzvy Místních akční skupiny České středohoří v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a v letošním roce bylo rozhodnuto o jeho finanční podpoře.

Hlavním cílem projektu je investicí do sociální infrastruktury vytvořit mobilní zázemí pro rozšíření poskytování kvalitní a efektivní terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Tohoto cíle by mělo být dosaženo právě nákupem elektromobilů, které rozšíří a zkvalitní stávající vozový park pečovatelské služby.

Kvalitní mobilní zázemí je důležitým faktorem efektivity a spolehlivost terénních služeb péče a právě důraz na budování moderního vozového parkuje pro rozvoje kvalitní pečovatelské služby v mnoha směrech klíčový. Kvalitní mobilní zázemí zvyšuje dostupnosti terénní péče v regionu s lepší možností řešení případných krizových a nenadálých situací. S vozy čistě na elektrický pohon májí charitní pečovatelky praktické zkušenosti téměř rok, kdy Farní charita pořídila první dva elektromobily, a zejména pro jejich využívání v městském prostředí se tato volba jeví jako optimální. Díky pořízením dalších dvou elektromobilů se Farní charita řadí mezi průkopníky zavádění elektro mobility v sociálních službách.

V návaznosti na realizaci projektu došlo současně k významnému rozšíření poskytování kvalitní terénní pečovatelské služby, která je nyní poskytována 365 dní v roce od 7:00 do 21:00 a od ledna 2021 byl tým pečovatelské služby rozšířen o 5 pečovatelek.

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice je vykonávána v terénu, tedy v domácnostech uživatelů v Litoměřicích, spádových obcích a v okruhu do 15 km od města Litoměřice v ORP Litoměřice. Sídlo a zázemí služby se nachází v Litoměřicích na adrese Švermova 2099/16 v Litoměřicích. Na této adrese mají pracovníci pečovatelské služby vytvořeno odpovídajícím zázemí potřebné pro přípravu i výkon uvedené služby. Na této adrese je služba také registrována.

Informace o projektu:

Název projektu:

Rozšíření terénní pečovatelské služby Farní charity Litoměřice (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014649)

Realizace:

od 1. 6. 2020 – 30. 12. 2021

Žadatel:

Farní charita Litoměřice

Partner projektu:

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Celkové náklady:

1 821 000,- Kč

Financování:

13. výzva MAS České středohoří - IROP - Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel

DSC03577DSC03554  DSC03616DSC03588DSC03637DSC03682

Mgr. Karolína Wankovská DiS.

ředitelka Farní charity Litoměřice
Tel.: 739 173 222 E-mail: 68Ey27d7Tpnx1~lk68m%C47%7mzhT65j4mnhTj