Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá se sčítáním lidu
8. dubna 2021 Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá se sčítáním lidu

Pečovatelská služba nyní pomáhá získávat data elektronickým způsobem, od 17. 04. 2021 se zapojí i do písemného sčítání lidu.  Získaná data pomáhají například při plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, aby se dalo včas zareagovat na zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních, při zavedení vlakových a autobusových spojů, při nedostatku volných bytů, při protipovodňových opatřeních nebo hasičům při jejich zásazích a tak podobně. 

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice se aktivně zapojila do pomoci při elektronickém sčítání lidu, které je zdrojem informací o životě v naší zemi. Sčítání se tradičně uskutečňuje v každé zemi světa a v naší zemi již od roku 1869. Od tohoto data probíhá sčítání každých 10 let a umožňuje srovnání současného stavu naší země ve srovnání s minulostí a s okolními zeměmi. 

Díky sčítání obyvatelstva získáme cenné informace o obyvatelstvu, které se jinak zjistit nedají, umožňuje nám srovnávat kvalitu života obyvatelstva a může být impulsem pro rozhodování, co je potřeba změnit. 

Sčítání je důležité pro rozvoj pečovatelských služeb a aktivit určených pro seniory, neboť zjistí, kolik seniorů se nachází v každém regionu. Pracovníci pečovatelské služby nyní pomáhají elektronicky ve své kanceláři a od 17. 04. 2021 budou pomáhat také písemně v domácnostech svých klientů. 

Nebojte se na nás obrátit, ať se jedná o péči o vás nebo vaše blízké, nebo pomoc s vyplněním formuláře.

Za pečovatelskou službu Bc. Alena Mohauptová, vedoucí Pečovatelské služby.

Bc. Alena Mohauptová

vedoucí a sociální pracovník - Pečovatelská služba
Tel.: 731 402 424 E-mail: WerxRWcg38Hz-~l7VX~pT6bl85prRb~lW5pJ