Specializovaná rehabilitační péče v domácím prostředí
27. května 2021 Domácí zdravotní péče

Specializovaná rehabilitační péče v domácím prostředí

Pro imobilní osoby, které se nemohou dostavit na ambulantní ošetření, zajišťuje Farní charita Litoměřice rovněž službu rehabilitace v domácím prostředí. Jedná se o velmi individuální péči zaměřenou na potřeby klienta a jeho rodiny.

Fyzioterapie v domácí péči probíhá na základě doporučení neurologa, chirurga, ortopeda, rehabilitačního lékaře a je poskytována po domluvě s ošetřujícím lékařem pacienta. Při úvodní schůzce si vytyčíme cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout, a poté připravíme terapeutický plán na míru. 

Naše fyzioterapeutka (rehabilitační sestřička) přijede k pacientovi domů, zhodnotí situaci, vymyslí a rozvrhne plán rehabilitace, na všem se s pacientem domluví. S každým pacientem cvičí individuálně, dle jeho možností, potřeb a zdravotního stavu a samozřejmě dle doporučení lékaře specialisty. Každý pacient potřebuje jiný druh cvičení. S někým posiluje svalstvo, aktivuje klouby, s někým cvičí pasivně, někoho učí znovu chodit, opravdu dle potřeb pacientů.

Sestřička k fyzioterapii využívá různé pomůcky. Např. míčky, overbally, nízká chodítka, vysoká chodítka, berle a francouzské hole. Lze použít i ultrazvuk (ten pouze na doporučení lékaře). Pomůcky si s sebou přiveze a nechá je u pacienta. Pacienti, kteří mají doma rotoped nebo motomed jej mohou se sestřičkou také využívat při rozcvičování nohou a obnovování funkce svalů.

Nutností rehabilitační péče je i kladný přístup rodiny, příbuzných. Fyzioterapeutka je naučí, jak s pacientem cvičit, jak ho posadit na lůžku, postavit do vysokého chodítka, jak se s pacientem projít po bytě (opět podle možností konkrétního pacienta). Pokud se po instruktáži fyzioterapeutkou zapojí i rodinní příslušníci, úspěchy se dostaví rychleji.

Domácí rehabilitace je vhodná pro všechny osoby upoutané z nejrůznějších příčin na lůžko. Nejčastěji službu využívají pacienti s neurologickými (cévní mozková příhoda, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, úrazy míchy, nervů, a jiné) či ortopedickými onemocněními (po endoprotéze kyčelního nebo kolenního kloubu) a rovněž těžké poúrazové a bolestivé stavy pohybového aparátu.  

 

Za Farní charitu Litoměřice Vrchní sestra domácí péče Jana Novotná, DiS.

Jana Novotná DiS.

vrchní sestra a vedoucí služby CHOS
Tel.: 739 345 535 E-mail: 58AkO.en-mAkQOQ.YayD3W7%WkvDRW7r