Domácí hospicová péče

Pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodině.
Služba je plně hrazená pojišťovnou.

Alzheimer a stařecká demence

Charitní domov sv. Zdislava
domov se zvláštním režimem
denní stacionář

Nový vodní prvek v CHD sv. Zdislava

V CHD sv. Zdislava máme překrásnou udržovanou zahradu, ale přesto jsme již dlouhá léta postrádali vodní prvek, který by pobyt na zahradě našim klientům zpříjemnil. Zahradní architekt pan Radek Komárek naše přání k celkové spokojenosti našich klientů zrealizoval. Došlo zde k umístění zahradní fontány, čímž se místo které bylo klienty využíváno spíše pro odhazování odpadků, stalo místem relaxace a odpočinku. Tento vodní prvek je pro klienty, kteří trpí Alzheimerovou chorobou v našem domově přínosem právě z hlediska relaxace, uvolnění, navození klidu a celkové pohody.

Paterová Soňa – aktivizační pracovník