Tříkrálová sbírka letos také ONLINE

Tříkrálová sbírka 2021

Farní charita Litoměřice ani letos neporuší krásnou tradici a opět do ulic vyšle své vyslance tohoto krásného zvyku. Zároveň budeme nově pořádat sbírku pomocí ONLINE KOLEDY.

Blíží se nejkrásnější svátky roku, které sebou přinášejí mnoho krásných chvil, plných emocí, projevů lásky a uvědomění si mnoha důležitých životních okamžiků. V těchto časech si každý z nás uvědomuje mnohem více než kdy jindy, že v životě jsou velmi důležité chvíle, které jsou oku neviditelné, ale tento čas je probouzí v našich srdcích. Netušíme proč a býváme zmateni, protože hledáme odpovědi na tu změť různých pocitů uvnitř.

Nakonec zjistíme, že jsou to pocity, které nás a naše jednání povyšují nad život běžící v kolejích, po kterých se obyčejně vydáváme vpřed. Nyní nám však atmosféra, kterou přináší požehnané vánoce, ukazuje, že nejsme na té cestě sami. Nutí nás k zamyšlení, že když my můžeme pracovat, máme rodinu a zdraví, je mnoho takových, kteří by si toto přáli a nemohou to mít. Většinou jsou to lidé, kteří jsou skromní a smíření se svou situací. Nikdy si o pomoc neřeknou, protože jsou takoví, že kdyby mohli, sami nabídnou pomocnou ruku.

A proto prosím buďme, když ne jindy, tak v těchto časech, ochotni vykouzlit úsměv na tvářích těch, kteří nemohou než čekat až jim my přineseme trochu světla a radosti do jejich životů. Ne proto, že musíme, ale proto, že chceme a můžeme. I my jednou můžeme být na jejich místě a věřte, že pak budeme vděční za cokoliv a jakoukoliv pozornost od ostatních.

V nadcházejícím roce bude probíhat Tříkrálová sbírka od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021, kdy se rozejdou do našich domovů koledníčci, aby nám přinesli Boží požehnání a tím i klid do našich srdcí. Budeme doufat, že v těchto mnohem více komplikovaných časech nenastane překážka způsobená vládním omezením a oni tak nebudou moci přijít k nám osobně. I s tímto samozřejmě musíme počítat a tak jsme letos uspořádali KOLEDU ONLINE, kde každý člověk dobré vůle může přispět jakýmkoliv byť malým obnosem. Protože každý jednotlivec ve spojení s ostatními tvoří velkou pomoc. KOLEDA ONLINE bude probíhat až do 30. 4. 2021 než dojde k uzavření a počítání kasiček.

Do té doby může každý přispět skrze níže uvedený QR kód pohodlně z mobilního telefonu a mít tak dobrý pocit z toho, že se svou částí podílí na pomoci těm, kteří to velmi potřebují, a věřte, že ocení. Všem bychom chtěli tímto velice poděkovat za ochotu pomoci a za každý malý příspěvek budeme velice rádi, protože díky němu budeme moci předat tuto pomoc dál. Přejeme všem krásné blížící se svátky a za vaše příspěvky ze srdce děkujeme.

Za Farní charitu Litoměřice ředitelka Mgr. Karolína Wankovská DiS.

tks-qr

Tříkrálová sbírka - plakát A3 2021