Dobrým srdcem skrze Tři krále pomáháme potřebným

Dobrým srdcem skrze Tři krále pomáháme potřebným

Farní charita Litoměřice neustále hledá možnosti jak pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi. Jsme velká organizace, ale bez pomoci vás všech bychom nikdy nedosáhli tak výrazných výsledků v tomto poslání. Proto i letos organizujeme Tříkrálovou sbírku a žádáme tak o Vaší účast na této události.
Přispívat můžete až do 30.4.2021.

Není nutné dělat velké věci, ale stačí dělat malé s velkou láskou. A právě v tom spočívá pomoc, kterou sebou nese Tříkrálová sbírka. I když v letošním roce nemohou do ulic vyrazit Tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar, můžete využít nových možností a prostřednictvím jejich poselství pomoci lidem, kteří potřebují pomoc druhých. V dnešní moderní době je mnoho prostředků, jak moci přispět byť malým obnosem a stát se tak součástí něčeho většího, něčeho, co dává smysl.

Farní charita Litoměřice se tak stane prostředníkem pro vykonání dobra, které vzešlo od Vás od lidí, kteří si uvědomují, že svou malou pomocí tvoří velké věci.

Protože je situace v naší zemi momentálně velmi komplikovaná a je nutné dodržovat vládní nařízení ohledně pandemie Covid-19, museli jsme přistoupit k nouzovému řešení a tradiční koledu Tří králů, nahradit on-line koledou. Poslání daru zůstane zachováno a požehnání, které Tři králové předávají, zůstane i tak ve Vašich domovech, neboť jej přivolá Vaše dobrosrdečnost skrze touhu pomáhat druhým.

Každý, kdo projeví zájem obdarovat potřebné, může tak učinit skrze níže uvedený QR kód, který si jednoduše můžete skrze mobilní bankovní aplikaci (každý dle typu své banky) naskenovat a načíst tak potřebné údaje k platbě a potom už jen zadat částku kterou chce darovat a odeslat. Věřte, že i přispěním malé částky budete součástí této úžasné události.

Velice moc Vám tímto děkuji za jakoukoliv podporu a věřím, že lidí s dobrým srdcem je mezi námi mnoho.

 

Za Farní charitu Litoměřice                                         ředitelka Mgr. Karolína Wankovská DiS

tks-qr