Tříkrálová sbírka pomáhá!

Koncentrátor kyslíku z výnosu Tříkrálové sbírky 2018

Díky příspěvkům dárců Tříkrálové sbírky 2018 jsme mohli zakoupit koncentrátor kyslíku do domova pro seniory Domov na Dómském pahorku. Děkujeme!

Vážení podporovatelé potřebných,

koncentrátor kyslíku z Benefičního koncertu 2018tímto mohu s radostí oznámit, že jsme díky příspěvkům dárců Tříkrálové sbírky 2018 mohli zakoupit koncentrátor kyslíku do domova pro seniory Domov na Dómském pahorku. Tento přístroj napomůže seniorům, kteří ho ze zdravotních důvodů potřebují. Již není nutné zapůjčování koncentrátoru kyslíku, které finančně zatěžovalo seniory nebo jejich rodiny.

Též velice děkujeme všem, kteří přispěli při Charitativním koncertě Farní charity Litoměřice 2018, který se konal v Kostele Všech svatých v Litoměřicích. Z výtěžku bylo možné zakoupit mobilní koncentrátor kyslíku napájený dobíjecí baterií. Díky němu se může potřebný senior pohybovat mimo lůžko, pobýt na procházce, posedět na lavičce, navštívit kulturní či společenskou akci.  

Stále se snažíme o zkvalitnění poskytované péče a o důstojné prožití stáří seniorů. Tím, že máme k dispozici přístroje v našem domově, se pravděpodobně sníží četnost hospitalizací.

Věříme, že i nadále budete s námi spolupracovat a podporovat dobré záměry potřebným.

S úctou vedoucí domova Jitka Věrnochová