Pokladničky rozpečetěny!

Pokladničky rozpečetěny!

Farní charita Litoměřice rozpečetila pokladničky z Litoměřic a Liběšic.

 

 

Farní charita Litoměřice rozpečetila 16.1.2018 za přítomnosti zástupce Města Litoměřice 70 pokladniček, se kterými od 3.1 do 14.1. vyráželi do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Občané Liběšic a okolních vesnic přispěli do dvou kasiček celkem 10.625,-Kč, v litoměřických pokladničkách se nashromáždilo 113 575,-Kč. Celkem tedy lidé do Tříkrálové sbírky prostřednictvím Farní charity LTM darovali krásných 124.200,- Kč, což je téměř o 20.000Kč více než loni. Výtěžek jde na pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, lidem v tísni a sociálně znevýhodněným, přičemž více než polovina prostředků pomáhá v regionu, kde byly peníze vybrány.

„V loňském roce jsme mohli díky Tříkrálové sbírce pomoci znevýhodněné holčičce ze ZŠ Boženy Němcové, zakoupit stavěcí pás ke zvedáku, pomůcky na aktivizaci seniorů aj. V letošním roce bychom rádi podpořili seniory pobytových zařízení zakoupením antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek, koncentrátorem kyslíku. Charitní ošetřovatelské službě zase chybí tonometry a ambuvak.“, sdělil ředitel Farní charity Litoměřice Bc. Roman Striženec k záměru sbírky.

Koordinátorka Tříkrálové sbírky na Farní charitě Naděžda Kejkrtová zhodnotila letošní akci slovy: „Rádi bychom poděkovali všem za dary i pomoc při realizaci sbírky. Spolupráce s koledníky i školami byla naprosto bezproblémová, počasí bylo v letošním roce mnohem příznivější než v loňském. Je bezvadné, že se stále najdou lidé, kteří nezištně pomáhají těm, jež se ocitli v tíživé situaci. Děkujeme a doufáme, že nám zachováte přízeň i v dalším roce! “