Tříkrálový koncert v Domově na Dómském pahorku

Tříkrálový koncert v Domově na Dómském pahorku

Farní charita Litoměřice zakončí Tříkrálovou sbírku koncertem. Všichni jste srdečně zváni.

V pátek 13. Ledna 2017 od 17:00 hodin vystoupí v Domově na Dómském pahorku žáci Základní umělecké školy Litoměřice.

Koncert je poděkováním jak koledníkům, tak všem, kteří jakkoliv přispěli ke konání a organizaci Tříkrálové sbírky.

Farní charita Litoměřice posílá veliký dík Základní škole Boženy Němcové, která pomohla s výrobou tříkrálových korun, zajistila koledníky a chlapecký sbor Páni kluci zazpíval na žehnání koledníkům. Dále pak litoměřickým základním školám Havlíčkova, Masarykova, Ladova, Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice, Střední škole Ekonom, neziskové organizaci Naděje, Tanečnímu klubu Litoměřice, Hokejovému klubu HC Stadion Litoměřice, Stolnímu tenisu Litoměřice a Střední odborné škole Lovosice, díky kterým měla Farní charita dostatek koledníků pro celé Litoměřice. Do tříkrálových kostýmů se tak v Litoměřicích obléklo celkem 186 dětí.

Poděkování patří také Cukrárně Lilie Litoměřice, která věnovala koledníkům rolády a Potravinám Lachman Litoměřice, které potěšily koledníky sušenkami a čaji.

Kdo ještě nestihl nebo nemohl přispět třem králům, může tak učinit v průběhu koncertu, v sále bude umístěna kasička Tříkrálové sbírky 2017, do které lze přispět. Pro hosty bude rovněž připraveno malé občerstvení.

Akce je realizována pod záštitou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, starosty města Litoměřic pana Mgr. Ladislava Chlupáče a místostarosty Litoměřic pana Ing. Pavla Grunda.

Související galerie