Tříkrálová sbírka i letos přinesla očekávanou pomoc
23. února 2021 Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka i letos přinesla očekávanou pomoc

Farní charita Litoměřice i přes veškerá úskalí předešlých dnů uspořádala tradiční Tříkrálovou sbírku. Celá charitativní akce však měla zcela jiný obraz, než na který jsme byli doposud zvyklí. Museli jsme reagovat na situaci, která v této náročné době zasáhla každého z nás. I přesto však přinesla dobrý výsledek.

V loňském roce jsme se všichni potýkali s mnoha komplikacemi a nástrahami, které přinesly nemalé potíže. I přes to, že lidé měli mnoho svých starostí, které jim velmi komplikovaly život, staly se součástí této tradiční každoroční události, konající se za účelem pomoci lidem, kteří ji neustále potřebují. V tomto roce jsme bohužel nemohli vyslat do ulic a k Vám naše boží poselství skrze malé koledníčky a museli jsme se uchýlit k variantě on-line sbírky.

Samozřejmě nás to netěšilo, protože se jedná o krásnou tradiční událost a mnoho z vás touží po božím požehnání a za svou pomoc druhým mít na svém domě znamení o tomto dobrém skutku. Nebylo to možné uskutečnit vzhledem k opatřením, která v době nouzového stavu vydala vláda ČR. Nicméně každý z vás, kdo daroval byť jen malou částku, požehnání dostal, byť v podobě naší modlitby. Dostal jej na oplátku za to, že mu nebylo líto podat pomocnou ruku druhému člověku.  Výtěžek online sbírky přinesl nakonec 10 650 Kč. Protože Tříkrálová sbírka ještě přetrvává a je možné přispívat i nadále.

Proto bychom chtěli ještě takto skrze naše internetové stránky poděkovat všem dárcům, kteří se stali součástí tohoto symbolu pomoci. A je jedno, zda se jedná o jednotlivého člověka, který přispěl nebo firmu či společnost. Pochopitelně děkujeme i obcím a městu Litoměřice za finanční podporu této sbírky. Tam všude vědí, že když se spojí mnoho lidí s malým darem, vznikne velká věc, která pomůže mnoha potřebným. Tato myšlenka je hnací energií k uskutečnění takových událostí, kterou je právě Tříkrálová sbírka.

Děkujeme všem za podporu a pomoc!!!

Klára Drábková

poradna pro handicapované a koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel.: 417 770 025 E-mail: 6enBRW8jW9xy.Z4WH~pr2dc4YanBZd54Ys