Postní almužna

Tato pastorační akce patří k postní době. Lidé si ve své farnosti vyzvednou papírové pokladničky neboli postničky a do těch pak ukládají peníze za požitky, které si během půstu odepřeli. Na kasičkách je napsáno, na co si přispívající přeje přispět nebo i může napsat svůj podnět.

Akce začíná na Popeleční středu, nebo o 1. neděli postní, trvá do konce postu, tedy 40 dní. Po této době se papírové schránky vyberou zpět a výtěžek se předá Charitě.

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Nejen pro věřící, ale také pro všechny, kdo se chtějí přidat, je určeno pozvání k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.