2014 | 2013


Den charity

Tento den je stanoven dle místních podmínek kolem svátku sv. Vincenta z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení. Úkolem této akce je seznámit širokou veřejnost s činností Charity, zajímavou formou představit zájemcům jednotlivá pracoviště a zařízení.

V rámci akce Den Charity jsou nejčastěji pořádány dny otevřených dveří, exkurze, výstavy, koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé.

Den charity se vydařil

Den charity se vydařil

V pátek 30. září 2016 se konal v zařízeních Farní charity Litoměřice tradiční Den charity.

Den Charity na Pahorku

Den Charity na Pahorku

V letošním roce jsme Den Charity na Dómském pahorku oslavili v pátek 25. září.

Den Charity 2015

Den Charity 2015

Srdečně Vás zveme na Den Charity Farní charity Litoměřice.

Den Charity

Den Charity

V rámci Dne Charity ve čtvrtek 26. září proběhl ve střediscích Farní charity Litoměřice den otevřených dveří, prodej výrobků z vlastních dílen a další akce.

Den Charity

Ve čtvrtek 26. září proběhne den otevřených dveří, ukázka a prodej výrobků z našich dílen, hudební vystoupení a další v rámci Dne Charity. Tyto akce budou probíhat ve všech našich střediscích, v Domově na Dómském pahorku, v Charitním domově sv. Zdislava, v Domech s pečovatelskou službou a v Domě P. Marie Pomocné. Den Charity je stanoven kolem svátku sv. Vincenta z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení.

Leták Den Charity CHD sv. Zdislava

Leták Den Charity Domov na Dómském pahorku

Z důvodu nemoci některých členů skupiny KARAVANA se její účast ruší.

Leták Den Charity Domov P. Marie Pomocné

Leták Den Charity DPS