Zemřel náš kolega Jiří Malák

Zemřel náš kolega Jiří Malák

Dne 1. července 2019 ve věku 58 let nás po těžké nemoci navždy opustil dlouholetý kolega Farní charity Litoměřice pan Jiří Malák. Pracoval v Domově na Dómském pahorku od roku 2011. Děkujeme za jeho práci, přátelství a za každý společně strávený okamžik. Se smutkem v srdcích vzpomínají zaměstnanci Farní charity.

Při náročné práci v sociálních službách s cílovou skupinou senioři, zaměstnanci prožívají těžké chvíle pokaždé, když někdo z uživatelů zemře. Bohužel tentokrát nás postihl obzvláště silný smutek, protože nás navždy opustil náš kolega. Byl to obětavý, čestný a hodný člověk. Nikdy nezapomeneme.

Je důležité se umět rozloučit a doprovodit kolegu i duchovním slovem na další cestě, kterou se vydal. Dnes v kapli na Pahorku proběhne pro zaměstnance poslední rozloučení s naším drahým kolegou. Slova útěchy pronese farář a prezident DCH Szeliga Józef Walenty.

Zaměstnanci Farní charity Litoměřice