Město Litoměřice ocenilo sedmnáct srdcařů a Farní charita u toho nechyběla

Město Litoměřice ocenilo sedmnáct srdcařů a Farní charita u toho nechyběla

Dne 6.11.2018 proběhlo v konferenčním sále litoměřického hradu Setkání podnikatelů se zástupci města, v rámci kterého byly mimo jiné vyhlášeny výsledky 1. ročníku ankety „Srdcař Litoměřic“.

"Srdcaři", respektive podnikatelé, byli oceněni za nezištné aktivity, které dlouhodobě odvádějí ve prospěch města a jeho obyvatel. Ocenění a květiny převzali z rukou starosty Ladislava Chlupáče a tajemníka městského úřadu Milana Čigáše. 

Slavnostní večer se konal ve spolupráci s neziskovými organizacemi - Hospic sv. Štěpána, Diakonie ČCE, Diecézní charita, Farní charita, Černí koně a Kinoklub Ostrov.

Velice si vážíme pozvání na tuto akci a děkujeme za možnost oslovit litoměřické podnikatele a představit jim naši neziskovou organizaci. Věříme, že společně najdeme cestu, jak rozvíjet vzájemnou spolupráci. 

Radka Velitšová, ředitelka Farní charity Litoměřice

Zdroj: https://www.litomerice.cz/ aktuality/7972-mesto- litomerice-ocenilo-sedmnact- srdcaru